වෛද්ය නිෂ්පාදන

  • වෛද්‍ය CT ස්කෑනිං ස්ලිප් මුද්ද

    වෛද්‍ය CT ස්කෑනිං ස්ලිප් මුද්ද

    මෝටෙන්ග් යනු වසර 30ක් පුරා කාබන් බුරුසු, බුරුසු රඳවනය සහ ස්ලිප් මුදු එකලස් කිරීමේ ප්‍රමුඛතම නිෂ්පාදකයෙකි.අපි උත්පාදක නිෂ්පාදනය සඳහා සම්පූර්ණ ඉංජිනේරු විසඳුම් සංවර්ධනය කිරීම, සැලසුම් කිරීම සහ නිෂ්පාදනය කිරීම;සේවා සමාගම්, බෙදාහරින්නන් සහ ගෝලීය OEMs.අපි අපගේ පාරිභෝගිකයාට තරඟකාරී මිලක්, උසස් තත්ත්වයේ සහ වේගවත් නිෂ්පාදන කාලයක් ලබා දෙන්නෙමු.